Deelnemers Duitsland

Klaasje Kisters-van der Hoek
Jitske Schadenberg
Arnold Surmeijer
Roelof Agtersmit 
Diena Agtersmit-Huisjes
Eddy Borsboom
Hilco Dekker
Simon Donk
Carel van  Donkersgoed
Dolf Gabriël
Ben Groen
Harrie Holterman
Yvonne Hoogeveen
Jan  Joustra
Klaas Klaassens
Yvonne Kok
Tony van der Kolk
Jan Hanno Niemeijer
Peter Pleizier
Eelko Schoemaker
Albert Schuiling
Jan van der Sleen
Geert Veldman
Bert Venema
Bert Venema
Gert Vogelzang
Jacqueline de Vries
Anneke van der Werff
Jaap Wever
André Wilting
Miranda Baarschers
Henk van de  Belt